Новини

28.08.2018

Арамекс за пореден път отчита ръст в приходите

Централата на Арамекс обяви финансовите си резултати за второто тримесечие и за първото полугодие на 2018 година.

Нетната печалба за второто тримесечие на 2018 г. е нараснала с 26% в сравнение със същия период на 2017 г., а за първото полугодие увеличението е 20% в сравнение със същия период на 2017 т.
Добрите финансови резултати до голяма степен се дължат на ръста в международните експресни и карго услуги и на развитието на електронната търговия в ключовите за компанията пазари - Европа, Близкия изток и Африка, както и на сключени стратегически партньорства и подобряването на качеството на услугите в Европа и Америка.