Следим пандемията от COVID-19 по света. Прочетете повече

Брекзит

Очаква се Брекзит да предизвика сериозни промени в икономическите взаимоотношения между Великобритания и страните от Европейския съюз.

Вариантите за излизането на Великобритания са няколко като основният въпрос, който предстои да бъде решен е дали Брекзит ще бъде осъществен със споразумение или без такова. Ако бъде подписано споразумение, бизнесът във Великобритания ще може да търгува с ЕС при съществуващите към момента условия до края на 2020 г. (освен ако не бъде прието удължаване на този срок).

В случай на Брекзит без споразумение

В случай, че Великобритания излезе от ЕС без споразумение ще бъдат приложими съответните мита, стандарти за стоките и процедури, съгласно правилата, зададени от Световната търговска организация (СТО).

Внос и износ от/за Великобритания
Фирмите, които търгуват с Великобритания ще трябва да вземат предвид промените в митническите процедури и тарифи. Ще е необходимо да разполагат с всички необходими документи, разрешителни и лицензи за износ/внос. Ще трябва да попълнят митническа декларация. Ако желаят могат да ползват услугите на Арамекс или на друг митнически брокер или агент, който да им съдейства с необходимите документи.

EORI номер
Всички фирми и физически лица, изпращащи и получаващи пратки от Великобритания ще е необходимо да разполагат с EORI номер от съответното териториално митническо управление. EORI регистрацията е напълно безплатна и номерът се издава в рамките на 5 работни дни.

Международен тарифен код (HS код)
Фирмите, търгуващи с Великобритания ще трябва да ползват тарифни кодове за съответната стока. Тарифни кодове съществуват за почти всеки продукт, участващ в световната търговия. Стоките няма да могат да бъдат изнасяни или внасяни без тези HS кодове.

Фактура
Когато изнасяте дадена стока за Великобритания, ще е необходима фактура. Това е документ-декларация, който включва подробна информация за стоката и ще послужи на митническите власти да определят дължимите мита и такси.

Продължаваме да следим преговорите за Брекзит. Ще бъдете информирани своевременно за взетото решение и съответните промени, свързани с транспорта на стоки между България и Великобритания.