Услугите на Арамекс до и от Украйна, Русия и Беларус са временно преустановени.