Въведете пратка.
    Отделете номерата за проследяване с интервал или запетая.

    При търсене на повече от една пратка, отделете номерата със запетая.