Новини

27.11.2017

Централата на Арамекс обяви финансовите си резултати за третото тримесечие на 2017 г...

Централата на Арамекс обяви 13% ръст на нетната печалба за третото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г.

Добрите резултати се дължат както на международните куриерски услуги, така и на бързо развиващата се глобална е-търговия. Обемът на предоставените карго услуги също е нараснал през периода, като прогнозите са тази тенденция да продължи.

Арамекс е фокусирана върху това да стане технологично базирана компания. За тази си цел тя ще продължи да прилага нови, иновативни технологии и ще реализира стратегически партньорства за по-нататъшно подобряване на своите продукти и услуги. Това ще остане ключов приоритет до края на 2017 г., както и за цялата 2018 г.