Услугите на Арамекс до и от Украйна, Русия и Беларус са временно преустановени.

Новини

29.09.2022

Съобщение

От 1.04.2022 г. към цената на всички пратки се начислява такса Гориво, базирана на променлив индекс. Тя се изчислява въз основа на спот цената за самолетно гориво от керосинов тип според индекса U.S. Gulf Coast (USGC) (публикувана от US Energy Information Administration).

За месец октомври таксата Гориво е 30.5%

Повече информация: Fuel Surcharge (Aramex)