Новини

13.05.2019

Арамекс отчете ръст в печалбата и приходите си

Нетната печалба на Арамекс е нараснала с 4% за първото тримесечие на 2019 г. в сравнение със същия период за 2018 г. С 4% са нараснали и приходите за периода. Обемът на международните куриерски пратки е нараснал с 22 %.

Добрите показатели до голяма степен са вследствие на стабилния ръст на глобалната е-търговия. Въпреки натиска на по-ниските цени, който свива маржа при Международните куриерски услуги, компанията има положителни очаквания за резултатите до края на годината.

В тази бързо променящата се среда Арамекс ще се стреми към увеличение на пазарния си дял, чрез конкурентно ценообразуване и качествени услуги. Ще продължи инвестициите си в автоматизация на операционния процес и въвеждането на нови технологии, за да подобри дейността си и цялостното обслужване на клиентите.