Новини

07.02.2019

2018 г. е една от най-печелившите години за Арамекс

Централата на Арамекс обяви финансовите си резултати за цялата 2018 година. Приходите на компанията са нараснали с 8%, а нетната печалба съответно с 13% в сравнение с 2017 г.

Добрите финансови резултати отразяват усилията, вложени в иновативни управленски решения и методи. Инвестицията в един по-ефективен и устойчив бизнес модел доведе до трансформиране на цялостната дейност.

Един от основните акценти на 2019 г. ще бъде оптимизация на дейността чрез въвеждане на нови оперативни методи и процеси, което в крайна сметка ще повиши нивото на обслужване на клиентите.