Новини

22.01.2018

Електронна регистрация в Агенция "Митници"

Уважаеми клиенти,
За да ползвате услугата митническо представителство от Арамекс Интернешънъл Куриър ООД през 2018 г., предоставяме информация за важни промени, обявени от Агенция "Митници".
На основание Заповед Nо ЗАМ-1203/32-254379 от 13.09.2017 на Агенция "Митници" обменът на данни между митническите органи и икономическите оператори може да се извършва само след регистрация в е-портала на Агенция "Митници".

Регистрацията е еднократна и унифицирана за всички електронни услуги, които предлага DG TAXUD и Агенция "Митници".

В тази връзка, от Ваше име е необходимо да направите своя еднократна регистрация в системата и след това да продължите процеса с делегиране на права и да ни посочите като свой пряк представител /ПП/.

Как да направите регистрация?

Влизате на сайта на Агенция " Митници" - Електронни Митници - Регистрация  и създавате потребителски акаунт.

Може да използвате следния линк:

https://ecustoms.bg/eportal


След получаване на заявката за митническо представителство, чрез системата на Агенция "Митници", Арамекс Интернешънъл Куриър ООД ще я потвърди електронно и ще бъде в състояние да изготвя митнически декларации от Ваше име.

Заповедта на Агенция " Митници" вече е влязла в сила и всички икономически оператори трябва да се регистрират до 31.01.2018г.

Дотогава трябва да сте регистриран потребител на е-портала на Агенция "Митници" и да сте ни упълномощили за пряко митническо представителство, за да можем бързо и безпрепятствено да извършим митническите услуги.