Придружаващи документи

Международните куриерски пратки пътуват с товарителница. Ако пратката е за страна извън ЕС, според действащите митнически изисквания, всеки транспорт на стоки до тези страни трябва да бъде деклариран.

За пратки с нетърговска цел, като например личен подарък, мостра или дефектна част, е необходима проформа или нетърговска фактура.

За пратка с търговска стойност, се изисква търговска фактура. Фактурата трябва да съдържа информация за търговеца, който изпраща стоките и за лицето, което ги получава. Необходимо е пълно описание на съдържанието на пратката с подробности за стойността и количеството на всяка стока. Фактурата трябва да бъде подписана от изпращача на стоката. Aко изпращачът е юридическо лице, фактурата трябва да е подписана и подпечатане.

За повече информация, моля свържете се с Отдел ”Обслужване на клиенти”.